Eficientizarea energetică a clădirilor de locuit

Eficientizarea energetică a clădirilor de locuit

Cine și de ce are nevoie de eficientizare energetica?

Orice clădire de locuit care consumă energie poate fi eficientizată din punct de vedere al consumului de energie, însă, pentru a se înțelege mai bine cine și de ce are nevoie de eficientizare energetică, vom împărși clădirile de locuit în trei categorii:

 1. Clădiri vechi – Aceste clădiri au în general pierderi mari de energie datorită faptului că nu au sisteme de termoizilație. De asemenea, sistemele de încălzire au o eficiență foarte scăzută deoarece sunt calculate să funcționeze la temperaturi foarte mari și nu sunt echipate cu sisteme de automatizare. Centralele termice aflate în aceste clădiri, sunt vechi și au o eficiență scăzută, fiind greu de automatizat și greu de încadrat într-un sistem de management al energiei.
 2. Clădiri noi – De foarte multe ori întâlnim clădiri, relativ noi, care aparent au un sistem bun de termoizolație și un sistem modern de încălzire și răcire dar totuși au o eficiență energetică foarte slabă și, prin urmare un consum mare de energie.
 3. Clădiri în faza de proiectare sau construcție – Aici putem vorbi mai degrabă de construcția din start a unei clădiri de locuit eficientă energetic.

Ce beneficii avem în urma unei eficientizări energetice a unei clădiri de locuit?

Principalele beneficii aduse în urma eficientizării energetice la o clădire de locuit sunt:

 • sporirea confortului locatarilor
 • reducerea consumului de energie
 • reducerea cheltuielilor cu întreținerea spațiului
 • reducerea emisiilor de gaze

Care sunt etapele pentru realizarea unei eficientizări energetice a unei clădiri de locuit?

 1. Auditul energetic – În această etapă se verifică în detaliu fiecare consumator de energie stabilidu-se clar, cât și de unde se poate economisi, precum și cât și de unde se poate recupera energie. În urma acestui audit rezultă un raport care ne arată în procente câtă energie se poate economisi și câtă energie se poate recupera.
 2. Proiectul de eficientizare energetică – Acest proiect are la bază auditul energetic și are ca scop exemplificarea clară a modului în care se pot pune în aplicare metodele de economisire și recuperare de energie rezultate în urma auditului. De asemenea în cadrul proiectului se vor estima costurile de implementare și perioada de amortizare a investiției pentru metodele de economisire și recuperare a energiei rezultate în urma auditului.
 3. Implementarea soluțiilor – În această etapă se vor implementa total sau parțial metodele de economisire și recuperare a energiei în conformitate cu proiectul de eficientizare.
 4. Monitorizarea – În această etapă se vor monitoriza efectele implementarii metodelor de economisire și recuperare de energie. Aceasta monitorizare poate fi efectuată de care beneficiar sau de către o firma de specialitate.

Pentru a beneficia de serviciile noastre în ceea ce privește eficientizarea energetică a clădirilor de locuit vă rugăm să solicitați Formularul pentru întocmirea ofertei de preț pentru audit energetic la o clădire de locuit la adresa de email: office@solarfocus.ro  

Share this post