Monthly Archives - septembrie 2015

Soarele nu trimite facturi!

În doar trei ore soarele dă suficientă energie pentru a acoperi necesarul anual de energie pentru întreaga populaţie de pe pământ. Potenţialul energetic solar este mult mai mare decât toate celelalte surse de energie la un loc. Atât radiaţia difuză cât şi radiaţia solară directă pot fi folosite pentru generarea energiei cu panouri solare. Media radiaţiilor globale anuale în Europa Centrală este cuprinsă între 950 şi 1500 kwh/mp.