Alegerea corectă a unei centrale pe pelet

Alegerea corectă a unei centrale pe pelet

            În ultima perioadă centralele cu funcționare pe pelet au devenit din ce în ce mai populare, în special datorită creșterii prețului pentru lemnele de foc. Însă, peletul nu este un combustibil foarte ieftin, astfel că este foarte important ca centrala achizitionată să nu consume mai mult pellet decât este necesar pentru încălzirea locuinței. În acest material vă vom oferi câteva sfaturi referitoare la alegerea corectă a centralei pe pellet.

         Principiul de funcționare al centralelor pe pelet este simplu și este același pentru toate tipurile de centrale. Deosebirile sunt date de modul cum sunt gestionate fazele ciclului de funcționare. Modul în care aceste faze sunt gestionate le face pe unele dintre ele mai sigure sau mai eficiente decât altele.

1.  APRINDEREA

            Prima fază din ciclul de funcționare al unei centrale pe pelet este aprinderea și durează între 10 și 20 de minute. Această fază începe cu alimentarea arzătorului cu o cantitate mai mare de pellet și aprinderea peletului cu ajutorul unei rezistențe electrice. La unele centrale la punerea în funcțiune sau la schimbarea tipului de pelet trebuie cântărită cantitatea de pelet introdusă în arzător, iar la altele acest reglaj este prestabilit făcându-se automat. Noi vă recomandăm ca atunci când cumpărați o centrală să optați pentru o variantă cu reglaj automat, în felul acesta nefiind nevoiți să apelați la un specialist de fiecare dată când schimbați tipul de pelet.

         Aprinderea peletului se realizează și ea tot în două moduri: cu o rezistență electrică montată sub arzător, care încălzește partea de jos a arzătorului până pletul se aprinde, sau cu ajutorul unei rezistențe electrice montate într-un tub aprinderea făcându-se prin suflarea de aer cald înspre pelet. Vă recomandăm să optați pentru o centrală care se aprinde cu aer cald. Principalele motive sunt: durata mai lungă de viață (este amplasată în exteriorul arzătorului, astfel spre deosebire de rezistența montată în arzător care este în permanență în contact cu focul aceasta, nu este solicitată termic decât câteva minute la pornire) și consumul semnificativ mai mic de energie electrică (30-60 W la sistemul cu aer cald; 1200-1500W la sistemul tip plită).

           După cum am menționat anterior, faza de aprindere durează de la 10 pâna la 20 minute. În această fază eficiența centralei este foarte mică, prin urmare este foarte important ca centrala să aibă un număr cât mai mic de aprinderi. Pentru a avea un numar cât mai mic de aprinderi centrala trebuie să nu fie supradimensionată, să își moduleze automat puterea și să i se monteze un acumulator de căldură.

              În general, la o casă izolată, vor fi necesari aprox 10 kw pentru 100 mp utili încălziți (ne referim aici doar la puterea utilă a centralei și niciodată la puterea focară).

2 FUNCȚIONAREA (PELET MOD)

                În acest mod se consideră că arderea este foarte bună și centrala funcționează în parametri optimi. Există însă mai multe metode prin care se poate stabili dacă arderea este bună.

  • Fotocelulă – prima metoda este aceea de a se utiliza o fotocelulă care va monitoriza lumina din camera de ardere. Odată sesizată prezența luminii în arzător, fotocelula transmite un semnal automatizării centralei, iar dacă aceasta persistă o perioadă de timp prestabilită, centrala trece în ”PELET MOD”. Această metodă este cel mai puțin precisă, dând și cele mai multe erori datorate depunerilor de cenușă și funingine pe fotocelulă.
  • Temperatura fumului – prin această metodă trecerea de la faza de aprindere la faza de ”PELET MOD” se face în momentul în care temperatura gazelor de ardere atinge o anumită valoare prestabilită. Această metodă nu va genera atât de multe ca și prima însă nu se poate garanta o ardere optimă.
  • Sonda Lambda – Aceasta este cea mai bună metodă prin care se poate stabili exact modul în care arderea este completă. Controlând arderea prin aceasta metodă se va obține un randament ridicat și constant al arderii.

                  În timpul arderii camera de ardere este alimentată în permanență cu pelet cu ajutorul unui șnec. Și aici sunt diferențe majore între centrale. Unele alimentează strict în funcție de timp și merg constant până ating temperatura maxima reglată, altele iau în considerare temperatura apei și a fumului reglându-și automat debitul de pelet. Cele mai precise și mai performante sunt tot cele controlate cu sonda lambda. Aceste centrale își dozează exact atât cantitatea de pelet cât și cantiatea de aer în permanența, în funcție de necesar.

                 Un alt lucru extrem de important este sistemul de siguranță impotriva întoarcerii flăcării spre rezervorul de pelet. Există centrale care nu se pot opri decât în momentul în care se termină tot peletul din rezervor. Acestea sunt cele mai periculoase centrale. Au un sistem de protecție care în cazul aprinderii peletului pe tubul de alimentare inundă acest tub cu apă. Însă acest lucru se poate întâmpla la fiecare pană de curent, iar pe lângă neplăcerile cauzate de udarea peletului de pe tub și din rezervor, în cazul în care apa este asigurată de către o pompă există riscul ca să fie oprită și apa datorită penei de curent astfel sistemul de siguranță nu mai funcționează.

                 Un alt sistem de siguranță prevede alimentarea arzătorului printr-un sistem de unu sau mai multe șnekuri, tranziția între snek și arzător făcându-se prin cădere, astfel încât să existe în permanență un spațiu gol între arzător și șnek. La aceste sisteme problemele pot aparea doar în cazul blocării arzătorului, caz în care se poate umple cu pelet tubul până la șnek.

           Cele mai sigure sisteme însă combină această separare gravitațională cu una mecanică. În acest fel în nici o situație focul nu poate să ajunga la rezervorul de pelet.

În concluzie vă recomandăm ca:

  • centrala să nu fie în nici un caz supradimensionată
  • să alegeți o centrală care știe să își regleze automat puterea (să moduleze)
  • să alegeti o centrală la care aprinderea se efecuează automat cu aer cald și nu cu plită
  • să alegeti o centrală cu un control cât mai bun al arderii
  • și nu în ultimul rând, să fiti atenți la sistemele de siguranță.

 

Share this post