Monthly Archives - iulie 2017

Eficientizarea energetică a clădirilor de locuit

Cine și de ce are nevoie de eficientizare energetica? Orice clădire de locuit care consumă energie poate fi eficientizată din punct de vedere al consumului de energie, însă, pentru a se înțelege mai bine cine și de ce are nevoie de eficientizare energetică, vom împărși clădirile de locuit în trei categorii: Clădiri vechi - Aceste clădiri au în general pierderi mari de energie datorită faptului că nu au sisteme de termoizilație. De asemenea, sistemele de încălzire au o eficiență foarte scăzută deoarece [...]

Eficientizarea energetică a clădirilor

Ce înseamnă eficientizarea energetică a unei clădiri? Prin eficientizarea energetică a unei clădiri se înțeleg acele măsuri care trebuiesc luate pentru un consum minim de energie, fără a periclita în vreun fel comfortul și calitatea activităților sau proceselor tehnologice desfășurate în acea clădire. Pentru a crește eficiența energetică a unei clădiri trebuiesc parcurși următorii trei pași: 1. REDUCEREA PIERDERILOR DE ENERGIE 2. OPTIMIZAREA INSTALAȚIILOR CONSUMATOARE DE ENERGIE 3. RECUPERAREA UNEI PĂRȚI DIN ENERGIA DEJA CONSUMATĂ O bună eficientizare energetică a unei construcții poate să ducă [...]