Eficientizarea energetică a clădirilor

Eficientizarea energetică a clădirilor

Ce înseamnă eficientizarea energetică a unei clădiri?

Prin eficientizarea energetică a unei clădiri se înțeleg acele măsuri care trebuiesc luate pentru un consum minim de energie, fără a periclita în vreun fel comfortul și calitatea activităților sau proceselor tehnologice desfășurate în acea clădire.

Pentru a crește eficiența energetică a unei clădiri trebuiesc parcurși următorii trei pași:

1. REDUCEREA PIERDERILOR DE ENERGIE

2. OPTIMIZAREA INSTALAȚIILOR CONSUMATOARE DE ENERGIE

3. RECUPERAREA UNEI PĂRȚI DIN ENERGIA DEJA CONSUMATĂ

O bună eficientizare energetică a unei construcții poate să ducă la economii de peste 70% din energia consumată. Eficiența energetică este un lucru foarte important, atât pentru clădirile de locuit, unde se fac economii mari din reducerea pierderilor și optimizarea instalațiilor, dar mai ales pentru clădirile industriale și hoteluri unde, pe lângă reducerea pierderilor și optimizarea instalațiilor, se poate face o economisire foarte mare prin recuperarea energiei deja utilizate (exemplu: la un hotel căldura recuperată de la instalația de climatizare poate să încălzească o piscină sau apa caldă menajeră; astfel, doar cu energia consumată de agregatul de răcire se poat încălzi atât piscina cât si apa caldă de la robinete).

Firma noastră oferă servicii complete de eficientizare energetică a clădirilor.

Aceste servicii sunt:

  1. Audit energetic – În urma acestui audit noi nu vă oferim o hartie care să vă spună în ce clasă energetică vă aflați, ci vă oferim un raport în care vi se arată cât și de unde se poate economisi energie. Noi nu oferim hârtii, oferim SOLUȚII.
  2. Proiectare – Va putem pune la dispoziție un proiect pentru a putea pune în aplicare soluțiile rezultate în urma auditului energetic.
  3. Implementarea proiectului – Implementarea și punerea în practică a proiectului astfel încât să eficientizăm la maxim consumul energetic al clădirii.

 

 

Share this post